Дополнительно
ISBN: 978-617-7291-28-1
Язык текста: ukr
Дата издания: 2015-11-20
Авторские форматы: pdf
Сконвертированные форматы: lit, mobi, epub, azw3, fb2, word, txt

Культура мовлення та виразне читання: навчальний посібник

0 отзывов
Чтобы оставить отзыв вы должны купить книгу
a
Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Культура мовлення та виразне читання» й має на меті оволодіння студентами культурою мовлення та навичками виразного читання як важливою передумовою їх успішної підготовки до професійної діяльності, а також ознайомлення студентів із теоретичними аспектами культури мовлення та виразного читання, із науково-практичними позиціями, на яких ґрунтується оволодіння культурою мовлення, підведення до осмислення основних цілей та завдань вивчення курсу.
Матеріали навчального посібника структуровані відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання. У ньому подані стислі змісти лекцій, плани практичних занять, система запитань і завдань для самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання для підсумкового контролю.
Посібник адресовано студентам спеціальності «Дошкільна освіта».
a
a
a