Політика конфідиційності, Умови використання, Публічна оферта

Публічна оферта Преамбула Даний договір є публічною офертою відповідно до положень ст. 633, 641 Цивільного кодексу України. Відповідно, його умови є однаковими для всіх користувачів. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація/ розміщення контенту/завантаження контенту на сайті Ліберті Україна є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче. Цей договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержати послуги. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ Адміністрація — Працівники ТОВ «ЛІБЕРА УКРЇНА», уповноважені здійснювати владні повноваження, спрямовані на забезпечення виконання ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» цього Договору з контрагентами, а також вирішення юридичних, комерційних, інформаційних та інших питань. Адміністрація сайту – технічний персонал, який стежить за працездатністю сайту, сервера, устаткування і програм, на якому знаходиться web-сайт. Акційний контент — контент, який може бути доступний для завантаження за акційною ціною протягом певного проміжку часу, про що буде поінформовано у відповідному розділі на сайті. Замовлення — належним чином оформлений і розміщений запит Покупця (заповнені відповідні поля на сайті в розділі «Оформлення замовлення»), адресований Продавцю, з пропозицією здійснити продаж обраного на сайті переліку контенту, із зазначенням кількості ліцензій на використання. Користувач — юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний Сайт і / або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами даного Договору і виконала всі умови, описані в ньому. Може виступати у вигляді Продавця чи Покупця. Контент — об’єкти інтелектуальної власності, які представлені на сайті, що надані у різних форматах Продавцем та представлені для огляду, скачування та інших дій Покупцем разом з невиключною ліцензією на використання. Ліцензія – невиключна ліцензія, яка надається Продавцем Покупцю, яка не виключає можливості використання Продавцем об’єктом інтелектуальної власності та видачі ним іншим особам ліцензій на використання даного об’єкту інтелектуальної власності відповідно до умов цього Договору. Особистий кабінет - обліковий запис користувача- сторінка в системі Сайту, якою користується Користувач для отримання доступу до Контенту/управлінням Контентом/власними персональними даними, що надаються безпосередньо Користувачем. Покупець — особа, яка здійснює оплату замовлення та отримує можливість доступу до контенту в потоковому режимі та/або до завантаження оплаченого контенту з Сайту. Продавець — юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, яка розміщує на сайті контент з метою його продажу шляхом встановлення ціни на невиключну ліцензію на використання контенту при його використанні в потоковому форматі/ завантаженні, та одночасно має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності. Пропозиція — відомості про об’єкт інтелектуальної власності, розміщені Продавцем на сайті, які включають в себе інформацію про об’єкт, його ціну, способи оплати завантаження, інформацію про знижки та акційні пропозиції на об’єкт, а також інші умови придбання ліцензії. Умови Пропозицій, розміщених на сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки ліцензії. Сайт — вeб-сайт ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА», що має адресу в мережі інтернет, на окремих сторінках (в розділах) якого розміщено правила (умови) реєстрації, оформлення замовлення, бонусної програми, оплати, завантаження, гарантії тощо, а також міститься інформація про Покупця (контактні дані, замовлення, та ін.), за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаного контенту, а Продавець його продати. 1. Загальні положення 1.1. Даний договір встановлює та регулює взаємні права та обов’язки між ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» Продавцем та Покупцем, регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість завантаження контенту та інші умови. 1.2. Сайт є майданчиком для розміщення пропозицій про продаж Контенту Продавцем. 1.3. Інформація про контент, який відображається на Сайті і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією сайту в будь-який момент часу без попереднього повідомлення про це Користувача. Визначені зміни вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого замовлення, зробленого після їх публікації. 1.4. Інформація про Контент Продавця, умови його придбання, ціни та будь-яка інша інформація Продавця точно відображається на Сайті. 1.5. Цей договір може бути укладений фізичною особою, яка досягла 18 — річного віку, що володіє повною дієздатністю,, фізичною особою-підприємцем, юридичною особою, яка використовує даний сайт і\або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами даного Договору та повністю приймає на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання Сайту і укладення даного Договору. 1.6. Здійснюючи замовлення на Сайті, Покупець погоджується з усіма умовами даного Договору та його Додатків. 1.7. Здійснюючи розміщення на сайті Контенту, Продавець погоджується з усіма умовами даного Договору та його Додатків. 1.8. Розміщення на Сайті Контенту є акцептом оферти ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» і одночасно офертою Продавця щодо продажу Ліцензії Покупцю на умовах даного Договору. Акцепт оферти Покупцем відбувається після заповнення всіх необхідних даних у формі «Оформлення замовлення» на Сайті та оплати замовлення за умовами цього Договору. 2. Предмет договору 2.1. Покупець, здійснюючи купівлю контенту, купує його: 2.1.1. безпосередньо в ТОВ «ЛІБЕРА Україна», у випадку якщо ТОВ «ЛІБЕРА Україна» є правовласником або правоволодільцем Контенту, в такому випадку ТОВ «ЛІБЕРА Україна» виступає як Продавець, або 2.1.2. у іншої особи (надалі - "Продавець"), коли ТОВ «ЛІБЕРА Україна» діє як агент Продавця. 2.2. Покупець, купуючи Контент, щоразу укладає окрему угоду про купівлю Контенту: 2.2.1. з компанією ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» (у випадку прямого продажу) на підставі цього Договору 2.2.2. з Продавцем на основі цього Договору через його агента ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА»; 2.3. Здійснюючи продаж, вказані особи і п. 2.1. надають Покупцю разом із Контентом Ліцензію з умовами використання Контенту, а Покупець оплачує їх відповідно до умов цього Договору. 2.4. Після сплати відповідних платежів та комісій за Контент, Покупець отримує невиключні права на вибраний період (якщо Покупець бере Контент на певний період без завантаження контенту, або доки ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» і власник авторських прав можуть надавати Контент через Сайт), або на час дії авторських прав (у разі завантаження контенту на пристрій Покупця. Покупець можете завантажувати, транслювати чи використовувати Контент лише так, як дозволяє Сайт, з урахуванням обмежень, викладених в цьому Договорі і пов’язаних із ними правилах. Покупець може завантажувати Контент на свої Пристрої, переглядати й показувати Контент на Пристроях або використовувати іншим чином для особистих некомерційних потреб, як того дозволяє Сайт. Усі права, включно з правами на володіння Сайтом і Контентом, які чітко не надаються Покупцю у на умовах цього Договору, належать Продавцю та/або ТОВ «Лібера Україна» і її ліцензіарам. 2.4.1. Покупцю забороняється відтворювати Контент або будь-яку його частину з метою публічного виконання або відтворення, навіть якщо це здійснюється безкоштовно, крім випадків, коли таке використання не порушує авторські права або інші права відповідно до Закону; 2.4.2. Покупцю забороняється продаж, розповсюдження та передача третім особам Контенту. Покупець не може продавати, давати напрокат, здавати в оренду, розповсюджувати, транслювати, надсилати, змінювати, субліцензувати чи передавати Контент або права на Контент третій стороні без дозволу правовласника. Зокрема це стосується завантаження Контенту, який Покупець завантажує через Сайт. Забороняється порушувати це положення. Дозволяється використовувати інструменти чи функції, які надаються через Сайт, лише так, як дозволяє та вказує Сайт; 2.4.3. Заборонено використовувати Сайт і будь-який Контент, розміщений на Сайті, у програмному забезпеченні для копіювання чи запису потоку, а також іншими способами записувати чи копіювати Контент, який надається в потоковому форматі; 2.4.4. Покупець можете надавати доступ до Контенту, позичати його, використовувати спільно з іншими людьми або від імені інших установ, лише якщо має на те відповідний дозвіл і використовує Контент лише так, як дозволяє та вказує Сайт. 3. Реєстрація на сайті ,порядок оформлення Замовлення, доступу та розміщення Контенту. 3.1. Для отримання можливості здійснити покупку на Сайті, Покупець повинен заповнити форму покупки (якщо це дозволяє Сайт), або зареєструватися на Сайті. Для цього він повинен заповнити реєстраційну форму. Адміністрація сайту залишає за собою право відхилити будь-яку заявку про реєстрацію та/або припинити будь-чию реєстрацію на Сайті. Всі обов’язкові реєстраційні форми повинні бути коректно заповнені. Відповідальність за коректність заповнення форм несе Користувач. 3.2. Під час реєстрації на Сайті (обов’язково для Продавця), а саме заповнення реєстраційної форми та створення Особистого кабінету, Користувач зобов'язується вказувати інформацію, позначену як обов'язкова, в повному обсязі, а також Користувач несе відповідальність за достовірність, правильність і правдивість як обов'язкової, так і іншої наданої інформації. У разі виявлення будь-якої недостовірності, неправильності або неправдивості інформації, наданої Зареєстрованим Користувачем, Адміністрація сайту безумовно залишає за собою право в будь-який момент анулювати Обліковий запис такого Зареєстрованого Користувача без будь-яких компенсацій чи відшкодувань. 3.3. Продавець має право розміщувати Контент на Сайті виключно після реєстрації із зазначенням параметрів пропонованого Контенту та його опису. Сайт може дозволяти попередній перегляд уривку Контенту. Продавець зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про Контент, розміщений їм на Сайті і в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис Контенту. Якщо це неможливо - виправити недостовірну інформацію, видаливши Контент і повторно розмістив Контент на Сайті з коректним його описом. Корпоративний користувач має вказати різні е-мейли і паролі при реєстрації на Сайті для його працівників, що будуть здійснювати доступ і керуванням Особистим Кабінетом. Для кожного логіну і паролю для доступу до Особистого кабінету корпоративного Користувача діє обмеження у два пристрої, що визначається за ідентифікаторами пристрою. У разі зміни пристрою старі ідентифікатори пристрою можна видалити в Особистому кабінеті. Зміна ідентифікаторів пристрою в Особистому кабінеті Покупця може здійснюватися не частіше ніж раз на добу. 3.4. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його облікового запису, е-мейл адреси, номера мобільного телефону і пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися Сайтом тільки за допомогою власного облікового запису е-мейл адреси, номера мобільного телефону і пароля. У разі передачі даних для доступу до свого облікового запису іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис може бути заблокований Адміністрацією сайту. 3.5. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати його третім особам. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон і пароль, які використовуються для входу на Сайт, стали відомими або можуть бути використані третіми особами. 3.6. Внесення інформації у реєстраційну форму Сайту, а також оформивши Замовлення, Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору, і всі дії, які їм будуть здійснені, не будуть суперечити умовам цього Договору. 3.7. Замовлення вважається прийнятим до виконання, а Договір між Покупцем і Продавцем — укладеним, після сплати Покупцем грошових коштів у розмірі вартості замовленого Контенту. Виконання замовлення – а саме надання доступу до Контенту відбувається після надходження коштів на рахунок ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» 3.8. Продавець для отримання можливості завантажити свій Контент на Сайт має заповнити всі необхідні реєстраційні поля форми реєстрації Продавця на Сайті. Відповідальність за коректність заповнення полів реєстраційних форм лежить на Продавцю. Заповнивши реєстраційні форми і завантаживши Контент на сайт Продавець підтверджує наявність відповідних авторських і суміжних прав на Контент в обсязі необхідним для надання Ліцензії Пjкупцю. 3.9. Контент зберігається у Особистому кабінеті Покупця у відповідному розділі без обмеження у часі. Таким чином з моменту появи можливості скачати Контент та появи його в Особистому кабінеті вважається, що Продавцем було надано доступ до Контенту в повному обсязі. 3.10. Кількість завантажень файлів Контенту/доступу до Контенту в потоковому режимі, що придбані Покупцем від кожного Продавця може бути обмежена. Інформація про обмеження кількості завантажень/доступу до Контенту може бути надана додатково. Доступ до контенту Покупця відслідковується за ідентифікаторами пристрою і обмежується чотирьома пристроями Покупця. У разі зміни пристрою Покупцем він може видалити ідентифікатори пристрою в Особистому кабінеті. Зміна ідентифікаторів пристрою в Особистому кабінеті Покупця може здійснюватися не частіше ніж раз на добу. 3.11. Контент надається Покупцям у тому вигляді у якому були отримані від Продавців. Продавець зобов'язується надати доступ до Контенту в одному або декількох із можливих варіантів форматів файлів Контенту відповідно до технічних рекомендацій розміщених на Сайті. Продавець/ТОВ «ЛІБЕРА Україна» не несе відповідальності за неможливість завантаження файлу Контенту у певному форматі незалежно від того, чи був заявлений цей формат у списку доступних для цього Контенту. Продавець несе відповідальність за зміст Контенту. 3.12. Контент гарантійного терміну не має. 3.13. Адміністрація сайту має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації Контенту з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА». Адміністрація сайту має право припинити демонстрацію Контенту, якщо Продавець розмістив Контент з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства. 3.14. Продавцеві заборонено дублювати, розміщуючи один і той же Контент з одного чи різних облікових записів; 3.15. Розрахунки між ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» та Продавцем, від чийого імені виступає як агент ТОВ «ЛІБЕРА Україна», здійснюються один раз на місяць. 3.16. ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» встановлює комісію у розмірі 15% за свої агентські послуги Продавцю від кожного випадку продажу Контенту. 3.17. В деяких випадках зумовлених законодавством ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» виступає податковим агентом Продавця і сплачує за нього всі належні з нього податки за Договором. Відтак сума коштів, що отримує безпосередньо Продавець може бути меншою ніж він на те очікував. ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» не несе жодної відповідальності за такі очікування Продавця. 4. Вартість, умови оплати і передачі Контенту 4.1. Ціна товару вказана на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення включає всі комісії ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» та не включає банківські комісії, комісії платіжних систем, вартість інтернет-трафіку, необхідного для користування чи завантаження Контенту. 4.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Контент. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Контенту після того, як Замовлення було оформлено та оплачено Покупцем. У разі якщо оформлення та оплата замовлення відбулася протягом одного дня, ціна Контенту, яка була змінена протягом часу між оформленням замовлення та оплатою контенту визначається за часом оформлення замовлення. В усіх інших випадках ціна Контенту визначається на момент оплати Контенту. 4.3. Покупець може здійснити оплату замовленого Товару: 4.3.1. банківською картою Visa або MasterCard на Сайті в момент оформлення Замовлення; 4.3.2. перерахувавши грошові кошти безпосередньо на банківський рахунок ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» відповідно до сформованого платіжного доручення; 4.3.3. через термінали самообслуговування платіжних систем (якщо така функція доступна в цих платіжних системах); 4.3.4. засобами Бонусного рахунку з урахуванням умов і обмежень, визначених у розділі «Бонусна програма». 4.4. Користувач\Покупець розуміє і погоджується з тим, що оператором з прийому і проведення платежів за товари, представлені на Сайті, може бути, залежно від обставин, одна з компаній-фінансових посередників, під’єднаних до Сайту і обраних самостійно Користувачем\Покупцем у процесі здійснення оплати за Контент. 4.5. Контент до моменту його доступності Покупцю повинен бути повністю оплачений Покупцем. 4.6. У разі, якщо Замовлення анульоване Покупцем сплачена вартість Контенту підлягає поверненню виключно до моменту надання можливості Покупцю користуватися Контентом в потоковому форматі та/або завантажувати його. В інших випадках кошти Покупцю не повертаються. 4.7. Контент на Сайті розміщується у вигляді каталогу, доступ до якого є безкоштовним для Користувачів Сайту та його незареєстрованих відвідувачів, де плата стягується за отримання можливості користування через Сайт/завантаження обраного Контенту відповідно до умов цього Договору. 4.8. У випадку здійснення Покупцем оплати за надання доступу до завантаження Контенту та неможливості його безпосередньо завантажити з технічних чи будь-яких інших причин Покупцем (що виникли на стороні та з вини Покупця), повернення сплачених грошових коштів не проводиться, а Контент буде вважатися таким, що отриманий належним чином. Повернення сплачених грошових коштів можливе лише у тому випадку, якщо Продавцем був наданий неробочий файл (який неможливо відтворити чи зберегти (якщо це доведено після перевірки Продавцем) та у разі, якщо Продавець не може здійснити заміну такого файлу. Таким чином, Контент належної якості поверненню та обміну не підлягає. 4.9. Ціна на Контент може змінюватися незалежно від того чи був він акційним чи ні. Продавець не компенсує Покупцю вартість придбаного Контенту в разі, якщо з плином часу цей Контент стає акційним та його вартість змінюється. Покупець Контенту розуміє та погоджується, що після закінчення певного періоду ціна акційного Контенту може змінюватися, а безкоштовний акційний Контент може стати платним і навпаки. 4.10. Ціни на Контент можуть змінюватись без попередження Покупця Контенту. Якщо зниження ціни відбувається після придбання Покупцем Контенту, Адміністрація не зобов'язана здійснювати будь-які компенсації такому Покупцю Контенту. 4.11. Повернення грошових коштів за придбаний контент не здійснюється, відповідно до чинного законодавства України про захист прав споживачів. 4.12. За придбання Контенту на Сайті можуть бути нараховані бонуси, порядок нарахування бонусів та використання Бонусного рахунку, інформація про Бонусну програму покупок на Сайті розміщено у відповідних розділах Сайту. 4.13. ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» може обмежувати можливість використання деяких з способів здійснення оплати замовленого Контенту. 4.14. Доступ до скачування Контенту Покупцю надається одразу після оплати такого Контенту, Контент зберігається у Особистому кабінеті Покупця у відповідному розділі без обмеження у часі. Незареєстрованим відвідувачам доступ до завантаження Контенту може надаватися як гіперпосилання відправлене в е-мейлі на вказану ними адресу електронної пошти при оформленні замовлення. Таким чином, з моменту появи можливості скачати Контент та появи його в Особистому кабінеті/надсилання е-мейлу вважається, що Продавцем було надано доступ до Контенту в повному обсязі. 4.15. Кількість завантажень файлів Контенту, що придбані Покупцем від окремих Правовласників (безпосередніх власників контенту) може бути обмежена. Інформація про обмеження кількості завантажень Контенту може бути надана додатково. У разі перевищення допустимої кількості завантажень Покупцем Контенту доступ до придбаного файлу Контенту буде припинено. Якщо перевищення допустимої кількості завантажень відбулося з технічних причин (наприклад, через нестабільне з'єднання або проблеми з програмним забезпеченням зі сторони Покупця Контенту), Адміністрація сайту залишає за собою право, але не зобов'язана, надати такому Покупцю контенту можливість здійснити одне додаткове завантаження. 4.16. Файли Контенту надаються для завантаження Покупцям Контенту у тому вигляді у якому були отримані від правовласників. Продавець зобов'язується надати доступ до Контенту в одному або декількох із можливих варіантів форматів файлів Контенту на свій вибір. Продавець не несе відповідальності за неможливість завантаження файлу Контенту у певному форматі незалежно від того, чи був заявлений цей формат у списку доступних для цього твору. Продавець/Правовласник/Власник прав інтелектуальної власності не несе відповідальності за зміст Контенту. 4.17. Контент гарантійного терміну не має. 5. Доступ до Сайту 5.1. Адміністрація сайту здійснює забезпечення належного функціонування Сайту, але не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань визначених цим Договором, а також за шкоду, завдану у зв'язку з цим, зокрема: 5.1.1 неправомірними діями третіх осіб; 5.1.2. збоями в роботі Сайту, зумовленими помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту; 5.1.3. відсутністю інтернет-з'єднань між пристроєм Користувача і сервером Сайту, а також між сервером Сайту і мережею Інтернет; 5.1.4. проведенням державними органами та іншими належним чином уповноваженими організаціями оперативних заходів, що впливають на роботу Сайту; 5.1.5. виконанням оновлень програмного забезпечення Сайту; 5.1.7. за застосованим і таким, що набув чинності, рішенням уповноважених органів державної влади. 5.2. З метою недопущення без відповідного дозволу Адміністрацією автоматичного сканування Сайту, а також використання Сайту з метою проведення шахрайських дій та у разі наявності обгрунтованої підозри у зловживаннях з боку Користувача, щодо використання сайту Адміністрація залишає за собою право: 5.2.1. заблокувати доступ до Сайту; 5.2.2. скасувати всі покупки, здійснені шляхом використання неавторизованого доступу; 5.2.3. стягнути відшкодування збитків, завданих використанням неавторизованого доступу до Сайту; 5.2.4. заблокувати користування Бонусним Рахунком. 5.3. Обліковий запис на Сайті передбачає можливість його використання виключно одним Користувачем Сайту. Не допускається передача даних Особистого кабінету третім особам. У разі виявлення фактів передачі даних Особистого кабінету третім особам або фактів колективного користування Особистим кабінетом, Адміністрація має право заблокувати цей Обліковий запис і скасувати покупки, зроблені за допомогою такого Облікового запису, крім випадків визначених цим Договором. 6. Відповідальність Сторін 6.1. Користувач Сайту, погоджується та гарантує не робити будь-яких дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів. 6.2. Покупець \Користувач зобов'язаний своєчасно проінформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до Особистого кабінету Користувача\Покупця третіми особами. Для інформування Покупець \Користувач повинен звернутися в Службу підтримки за координатами, вказаними на Сайті. 6.3. Користувач не має права передавати право користування власним Особистим кабінетом третім особам. У разі виявлення фактів передачі даних Особистого кабінету третім особам або фактів колективного користування Особистим кабінетом Адміністрація має право заблокувати цей Обліковий запис і скасувати покупки, зроблені за допомогою такого Облікового запису. 6.5. Користувачу/ Покупцю заборонено пропонувати або використовувати інформацію, розміщену на Сайті (в тому числі Контент), з комерційною метою без письмової згоди її авторів/правовласників і Адміністрації Сайту, а також будь-яким іншим чином поширювати отриманий Контент, його копії. 6.6. Приймаючи умови цього Договору Користувач\Покупець підтверджує, що ознайомлений і згоден із умовами Договору. 6.7. Коментарі та інші записи Користувача\Покупця на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності. 6.8. Використання матеріалів Сайту без письмової згоди Адміністрації не допускається. При погодженому цитуванні матеріалів Сайту, посилання на Сайт є обов'язковим. 6.9. Користувач/Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у реєстраційній формі та формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і / або неправильне зазначення даних в Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з наданням доступу до Контенту невірно вказаному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Покупцем в якості оплати товару. 6.9. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Продавець повністю лежить на банківських установах і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Платник. Продавець не бере на себе відповідальність за їх дії. 6.10. ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, процесингових центрів, платіжних систем, операторів зв'язку, банківських установ, сервісів оплати Visa/MasterCard, в результаті яких необхідна інформація, дані не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені. Будь-які претензії і суперечки щодо проведення платежів і отримання грошових повернень Платник надсилає такій самостійно обраній компанії. 6.11. ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» не несе відповідальності за порушення авторських та суміжних прав Продавцем у випадку вказаному в п.2.1.2. В цьому випадку всю відповідальність порушення авторських та суміжних прав Продавцем несе сам Продавець. За зверненням правовласника доступ до Контенту може бути обмежено, а ідентифікаційні дані Продавця, дані про кількість продажів та їх вартість можуть бути передані власнику авторських та суміжних прав на контент для виставлення претензії Продавцю, який порушив такі права. ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» не здійснює жодних компенсацій правовласникам за порушення їх прав Продавцем у випадку вказаному в п.2.1.2. Всі претензії щодо порушення авторських і суміжних прав надсилаються безпосередньо Продавцю. 6.12. Адміністрація сайту не несе відповідальності за працездатність обладнання, на якому розміщений Сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту. 7. Вирішення суперечок і застосовне право 7.1. Цей договір укладений відповідно до законодавства України. Продавець чи Покупець, який перебуває за межами цієї юрисдикції, повністю погоджується підпорядкувати правовідносини, що виникають під час будь-якого користування Сайтом, законодавству України, а ці Умови діють щодо нього в максимальному дозволеному його юрисдикцією обсязі без застосування будь-яких колізійних норм. 7.2. Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вживати заходи зі зміни договору в тій мірі, щоб зробити договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри сторін. 7.3 .Користувач\Покупець визнає і погоджується, що вирішення всіх можливих суперечок, які виникли з відносин між Сторонами і залагодити які Сторони не змогли шляхом переговорів протягом як мінімум 30 днів, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. 7.4. Будь-які претензії та суперечки щодо надання доступу до завантаження Контенту Покупець\Користувач надсилає до Адміністрації, а в разі неможливості їх вирішення мирним шляхом вони вирішуються згідно законодавства України. 8. Персональні дані 8.1. Персональні дані користувачів Сайту обробляються ТОВ «ЛІБЕРА УКРАїНА», ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» є власником, користувачем, розпорядником бази персональних даних користувачів Сайту. 8.2. База персональних даних користувачів Сайту знаходиться за адресою: 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7. 8.3. У всіх зазначених в Договорі випадках ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. 8.4. Використовуючи Сайт, або інші пов'язані сервіси та інструменти пов’язані з Сайтом, Користувач надає свою згоду ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» на обробку своїх персональних даних, таких як ім'я користувача; місце проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація; ip-адреси, ідентифікатори пристроїв; повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачу іншими користувачами і навпаки через Сайт, а також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, в будь-яку третю країну, в відповідності з цим Договором. 8.5. ТОВ «ЛІБЕРА Україна» доводить до відома користувачів, що при переході на деякі посилання, розміщені на Сайті, вони можуть бути переадресовані до сайтів інших компаній за межі хостингового простору Сайту, де інформація про користувачів збирається без контролю Компанії . В такому випадку порядок конфіденційності сайтів і / або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від користувачів цими третіми особами. 8.6. Під час користування Сайтом чи перегляду наданий Сайтом Контент в потоковому режимі, Сайт автоматично збирає та зберігає певну інформацію за наступним переліком: 8.6.1. інформацію про реєстрацію, таку як дійсну адресу електронної пошти та пароль; 8.6.2. географічне розташування; 8.6.3. ім'я та прізвище або найменування та ідентифікаційний номер юридичної особи; 8.6.4. номер телефону, 8.6.5. ідентифікатори пристроїв; 8.6.6. реквізити банківських рахунків та платіжних карток; 8.6.7 інформацію про права на об’єкти інтелектуальної власності на Контент; 8.6.8. дані про те, як користувач використовує Сайт; 8.6.9. інформацію про зміни стану пристроїв, як-от збої в роботі, системні операції, налаштування апаратного забезпечення, тип та мову веб-переглядача, дату й час запитів і URL-адреси переходів; 8.6.10. інформацію про місцезнаходження; 8.6.11. дані уповноважених осіб здійснювати юридичні дії, обсяг їх прав та термін їх уповноваження; 8.6.12. унікальні коди програм (операційної системи, браузера); 8.6.13. Файли cookie та схожі технології. 8.6.14. Історію спілкування з Адміністрацією Сайту. 8.6.15. Дані про стан перегляду Контенту в потоковому форматі для забезпечення можливості продовжити відтворення Контенту з того ж самого місця. 8.7.Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними на сайті. 8.8. ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» використовує всю зібрану інформацію, щоб надавати, підтримувати, захищати та покращувати наявні сервіси Сайту, розробляти нові сервіси, а також захищати ТОВ «ЛІБЕРА УКРАЇНА» та користувачів Сайту. Також можливе використання інформації для формування пропозицій підібраного Контенту, зокрема показувати релевантніші результати пошуку. Користувач також дає згоду на використання його персональних даних для обробки Замовлень на придбання Контенту,, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Адміністрації. 8.9. У разі зміни своїх персональних даних Користувач повинен надати Адміністрації оновлену інформацію, звернувшись за телефоном Служби підтримки Адміністрації або шляхом внесення змін у відповідний розділ Облікового запису Користувача на Сайті. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Адміністрація не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних. 8.10. Користувач\Покупець безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Користувач повинен звернутися до Адміністрації за телефоном вказаним на Сайті/ через обліковий запис/ надіславши е-мейл, з відповідним повідомленням. Заборона(обмеження) користувача щодо використання його персональних даних може мати наслідком видалення облікового запису такого користувача та втраті ним доступу до контенту, що містився в ньому. 8.11. Для цілей, передбачених цим договором, Користувач надає Адміністрації право направляти йому будь-яку інформацію комерційного, інформаційного характеру, інформацію про акції поштою, електронною поштою, телефоном, SMS, Viber-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в реєстраційній формі\Обліковому записі телефонний мобільний номер. 8.12. Дані Користувача, зазначені у реєстраційних даних є конфіденційними. Доступ до даних мають виключно уповноважені особи Адміністрації, Адміністрації Сайту і сам Користувач, також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та / або інших органів відповідно до чинного законодавства. 8.13. Також користувачі Сайту мають всі права щодо захисту персональних даних відповідно до законодавства України. 8.14. Відповідальність за недостовірність даних у обліковому записі несе Користувач. 9. Інші умови 9.1. Всі правила і умови здійснення / виконання окремих дій / операцій, розміщені у відповідних розділах Сайту, є невід'ємними частинами (як Додатки) цього Договору, що визначають зобов'язання для обох Сторін. У разі якщо умови, зафіксовані в тексті цієї Угоди, і умови, зазначені в його Додатках (розділах сайту), відрізняються, Сторони керуються умовами, визначеними в Додатках. Продаж товару Продавцем Покупцю регулюється цим Договором, а також Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями та іншими законодавчими актами в частині, що не суперечить специфіці електронної комерції. 9.2. Оформлюючи Замовлення, Покупець підтверджує, що: 9.2.1. він ознайомлений та згоден з усіма умовами, викладеними в даній Публічної оферти, і беззастережно їх приймає; 9.2.2. всі дії, які їм будуть здійснені, не суперечитимуть умовам цього Договору. 9.3. Адміністрація має право без попереднього повідомлення вносити зміни в текст цього Договору і / або Додатків. Зміни в Публічну оферту вступають в силу після їх публікації і застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленому після їх публікації. 9.4. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даним Договором. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту. 9.5. Адміністрація сайту контактує з Користувачами через програмне забезпечення Сайту/через е-мейл/ через телефонні дзвінки/інші види електронних повідомлень.